Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Strateginen toiminta vuonna 2018

Strateginen toiminta vuonna 2018

5

Strategiset tutkimukset vuonna 2018

 

· Neuvoston lainsäädäntötyön vastuuvelvollisuus

· EU:n henkilöstöä koskevien pyöröovi-ilmiöihin kuuluvien tilanteiden hallinta komissiossa

· Euroopan lääkeviraston ennakkotoimituksia koskevat toimet

· Komission verkkosivustojen saavutettavuus vammaisille henkilöille

· Vammaisten henkilöiden kohtelu yhteisessä sairausvakuutusjärjestelmässä

10

Strategiset aloitteet vuonna 2018 (selvennyspyynnöt, epäviralliset tutkimukset)

 

· Häirinnänvastaiset käytännöt EU:n virkamieskunnassa

· Pyöröovi-ilmiö EU:n eri toimielimissä, elimissä ja virastoissa

· Brexitiä koskeva avoimuus

· Ehdotukset eurooppalaisen kansalaisaloitteen parantamiseksi

· Lasten suojelu maahanmuutossa ja palautuksissa

· Tutkimukset otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevista EU:n säännöistä

· Eurooppa-koulut ja vammaiset henkilöt

· Kantelumekanismit Euroopan rakenne- ja investointirahastoille

· EU:n riskinarviointi elintarvikeketjusta

· Kielten käyttö EU:n virkamieskunnassa