Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä
256 Euroopan komissio 57,3 %
34 Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto 7,6 %
22 Euroopan parlamentti 4,9 %
17 Euroopan ulkosuhdehallinto 3,8 %
16 Euroopan petostentorjuntavirasto 3,6 %
35 EU:n virastot 7,8 %
67 Muu 15,0 %