Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2021 päättämien tutkimusten aiheet

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2021 päättämien tutkimusten aiheet

Avoimuus ja vastuuvelvollisuus (esim. tietojen ja asiakirjojen saatavuus)

89

29 %

Palvelukulttuuri

80

26 %

Harkintavallan asianmukainen käyttö (myös rikkomismenettelyissä)

56

18 %

Menettelyyn liittyvien oikeuksien noudattaminen

37

12 %

Menettelyyn liittyvien oikeuksien

34

11 %

Palvelukseenotto

31

10 %

Henkilöstökysymysten hyvä hallinta

27

9 %

Muu

12

4 %

Moitteeton varainhoito

11

4 %

Julkinen osallistuminen EU:n päätöksentekoon

4

1,3 %

Etiikka

3

1 %

Väärinkäytösten paljastaminen

1

0,3 %

Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen, joka koski kahta tai useampaa aihetta. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.