Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Strateegiline töö 2018. aastal

Strateegiline töö 2018. aastal

5

2018. aasta strateegilised uurimised

 

· Nõukogu seadusandliku tegevusega seotud vastutus

· ELi töötajaid puudutavate pöördukse efekti olukordade haldamine komisjoni poolt

· Euroopa Ravimiameti taotluste esitamisele eelnev tegevus

· Komisjoni veebilehtede juurdepääsetavus puuetega inimestele

· Puuetega inimeste kohtlemine ühises ravikindlustusskeemis

10

2018. aasta strateegilised algatused (selgituste küsimine, mitteametlikud uurimised)

 

· Ahistamisvastased poliitikameetmed ELi avalikus teenistuses

· Nn pöördukse efekt ELi institutsioonides, organites ja asutustes

· Brexiti läbipaistvus

· Soovitused Euroopa kodanikualgatuse parandamiseks

· Lapsrändajate kaitse ja tagasisaatmine

· Osoonikihti vähendavaid aineid käsitlevate ELi eeskirjadega seotud kontrollid

· Euroopa koolid ja puuetega inimesed

· Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud kaebuste esitamise mehhanismid

· ELi toiduahela riskihindamine

· Keelte kasutamine ELi avalikus teenistuses