Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Strategisk arbejde i 2018

Strategisk arbejde i 2018

5

Strategiske undersøgelser i 2018

 

· Ansvarlighed i Rådets lovgivningsarbejde

· Kommissionens forvaltning af »svingdørssituationer« vedrørende EU-medarbejdere

· Det Europæiske Lægemiddelagenturs aktiviteter før indsendelse

· Tilgængelighed af Kommissionens websteder for personer med handicap

· Behandling af personer med handicap i forbindelse med den fælles sygeforsikringsordning

10

Strategiske initiativer i 2018 (anmodninger om præcisering, ikkeformelle undersøgelser)

 

· Politikker for bekæmpelse af chikane i EU’s forvaltning

· »Svingdøre« i en række EU-institutioner, -organer og -agenturer

· Åbenhed i forbindelse med Brexit

· Forslag til at forbedre det europæiske borgerinitiativ

· Beskyttelse af børn i forbindelse med migration og tilbagesendelser

· Inspektioner vedrørende EU-regler om stoffer, der nedbryder ozonlaget

· Europaskolerne og børn med handicap

· Klagemekanismer i forbindelse med de europæiske struktur- og investeringsfonde

· EU-risikovurdering af fødevarekæden

· Anvendelse af sprog i EU’s forvaltning