Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

De undersøgelser, der blev foretaget af Den Europæiske Ombudsmand i 2017, vedrørte følgende institutioner

De undersøgelser, der blev foretaget af Den Europæiske Ombudsmand i 2017, vedrørte følgende institutioner

256

Europa-Kommissionen

57,3 %

34

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

7,6 %

22

Europa-Parlamentet

4,9 %

17

EU-Udenrigstjenesten

3,8 %

16

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

3,6 %

35

EU-agenturer

7,8 %

67

Andet

15,0 %