Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Strategická činnost v roce 2018

Strategická činnost v roce 2018

5

Strategická šetření v roce 2018

 

· odpovědnost za legislativní činnost Rady

· řešení případů otáčivých dveří týkajících se zaměstnanců EU ze strany Komise

· činnosti Evropské agentury pro léčivé přípravky před předložením žádosti

· přístupnost webových stránek Komise pro osoby se zdravotním postižením

· zacházení s osobami se zdravotním postižením v rámci Společného systému zdravotního pojištění

10

Strategické iniciativy v roce 2018 (žádosti o vysvětlení, nikoli formální šetření)

 

· politiky proti obtěžování ve veřejné službě EU

· efekt otáčivých dveří v řadě orgánů, institucí a jiných subjektů EU

· transparentnost brexitu

· návrhy na zlepšení evropské občanské iniciativy

· ochrana migrujících dětí a navracení

· kontroly pravidel EU týkajících se látek poškozujících ozonovou vrstvu

· evropské školy a osoby se zdravotním postižením

· mechanismy pro vyřizování stížností týkající se evropských strukturálních a investičních fondů

· posuzování rizik v potravinovém řetězci EU

· používání jazyků ve veřejné službě EU