Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Stížnosti postoupené jiným orgánům a institucím; stěžovatelé, jimž evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 doporučila obrátit se na jiné orgány a instituce (celkem 1 148)

Stížnosti postoupené jiným orgánům a institucím; stěžovatelé, jimž evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2017 doporučila obrátit se na jiné orgány a instituce (celkem 1 148)

Člen Evropské sítě veřejných ochránců práv, z čehož:

624

54,3 %

     

Národní nebo regionální veřejný ochránce práv nebo podobná instituce

566

49,3 %

Petiční výbor Evropského parlamentu

58

5,0 %

Evropská komise

72

6,3 %

Další orgány a instituce

452

39,4 %

Pozn.: Protože v některých případech veřejná ochránkyně práv poskytla stěžovateli více než jeden typ doporučení, součet jednotlivých procentuálních podílů přesahuje 100 %.