Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Témata strategické činnosti v roce 2021

Témata strategické činnosti v roce 2021

Strategická šetření

· Způsob, jakým Evropská komise řeší přesuny svých pracovníků z veřejného do soukromého sektoru a naopak (tzv. efekt otáčivých dveří)

· Transparentnost interakcí Evropské komise se zástupci tabákového průmyslu

· Způsob, jakým Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) dodržuje své povinnosti v oblasti základních práv a zajišťuje odpovědnost v souvislosti se svým rozšířeným mandátem

· Způsob, jakým Evropská obranná agentura (EDA) vyřídila žádost svého bývalého ředitele o ujmutí se vedoucí pozice ve společnosti Airbus

· Způsob, jakým Evropská komise monitoruje fondy EU využívané na podporu práva osob se zdravotním postižením a starších osob na nezávislý život

· Skutečnost, že Evropská investiční banka disponuje určitými osobními informacemi uchazečů o zaměstnání před přijetím rozhodnutí o náboru

Strategické iniciativy (žádosti o vysvětlení, nikoli formální šetření)

· Způsob, jakým orgány, instituce a jiné subjekty EU evidují textové a rychlé zprávy zaslané/obdržené zaměstnanci v rámci jejich profesní činnosti

· Umělá inteligence a správa EU

· Povinnost správy EU informovat veřejnost o tom, jak uplatňovat právo veřejnosti na přístup k dokumentům EU

· Transparentnost portálu EU pro správu nabídkových řízení na zakázky zadané orgány EU

· Povinnosti Evropské komise týkající se transparentnosti v souvislosti s nadcházejícím přezkumem právních předpisů EU týkajících se tabáku

· Způsob, jakým Evropská komise poskytuje informace o setkáních mezi komisaři a organizacemi nebo osobami samostatně výdělečně činnými

· Způsob, jakým Evropská komise zajišťuje respektování lidských práv v rámci mezinárodních obchodních dohod