Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Изменение на броя на проверките, извършени от Европейския омбудсман

Изменение на броя на проверките, извършени от Европейския омбудсман

Година

Предприети проверки

Приключени проверки

2003 г.

253

180

2004 г.

351

251

2005 г.

343

312

2006 г.

267

250

2007 г.

309

351

2008 г.

296

355

2009 г.

339

318

2010 г.

335

326

2011 г.

396

318

2012 г.

465

390

2013 г.

350

461

2014 г.

342

400

2015 г.

261

277

2016 г.

245

291

2017 г.

447

363

Забележка: Увеличението на случаите през 2017 г. се дължи отчасти на увеличение на жалбите, както и на новите Разпоредби за прилагане.