Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Жалби, прехвърлени към други институции и органи; жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман да се обърнат към други институции или органи през 2017 г. (общо 1 148)

Жалби, прехвърлени към други институции и органи; жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман да се обърнат към други институции или органи през 2017 г. (общо 1 148)

Член на Европейската мрежа на омбудсманите, включително:

624

54,3 %

     

Национален или регионален омбудсман или друг подобен орган

566

49,3 %

Комисия по петиции на Европейския парламент

58

5,0 %

Европейската комисия

72

6,3 %

Други институции и органи

452

39,4 %

Забележка: Тъй като в някои случаи омбудсманът е дал на жалбоподателите повече от един тип съвет, сборът от процентите надхвърля 100 %.