Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Жалби, прехвърлени към други институции и органи; жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман да се обърнат към други институции или органи през 2017 г. (общо 1 148)

Жалби, прехвърлени към други институции и органи; жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман да се обърнат към други институции или органи през 2017 г. (общо 1 148)
Член на Европейската мрежа на омбудсманите, включително: 624 54,3 %
     
Национален или регионален омбудсман или друг подобен орган 566 49,3 %
Комисия по петиции на Европейския парламент 58 5,0 %
Европейската комисия 72 6,3 %
Други институции и органи 452 39,4 %
Забележка: Тъй като в някои случаи омбудсманът е дал на жалбоподателите повече от един тип съвет, сборът от процентите надхвърля 100 %.