Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Hogyan tud segíteni az ombudsman?

Az európai ombudsman magánszemélyek, vállalkozások és szervezetek uniós intézmények, szervek és ügynökségek hivatali visszásságaira vonatkozó panaszait vizsgálja. Hivatali visszásság valósul meg, ha valamely intézmény vagy szerv nem a jogszabályokkal vagy a jó igazgatás elveivel összhangban jár el, vagy megsérti az emberi jogokat.

Hivatali visszásságot jelenthetnek az igazgatási szabálytalanságok, a tisztességtelen eljárás, a hátrányos megkülönböztetés vagy a hatalommal visszaélés, például az uniós alapok kezelése, a közbeszerzési vagy munkaerő-toborzási politikák területén. Ide tartozik továbbá a válaszadás elmaradása vagy a közérdekű információkhoz való hozzáférés megtagadása vagy biztosításának szükségtelen késedelme. A panaszban szereplő kérdés(ek)nek hatással kell lennie (lenniük) a panaszosokra. A panaszban szereplő kérdés(ek)nek nem kellett volna hatással lennie (lenniük) a panaszosokra.

Az európai ombudsman nem vizsgálhat olyan panaszt, amely a tagállamok nemzeti, regionális vagy helyi közigazgatását érinti, még akkor sem, ha a panasz uniós témákat érint. A panaszt az érintett személy tudomásszerzésétől számított két éven belül be kell nyújtani. A panaszosnak először a szóban forgó intézményhez kell fordulnia és meg kell próbálnia az intézménnyel megoldást találni a problémára. Az ombudsman nem vizsgálhat bírósági eljárás alá tartozó kérdéseket.