Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Decizia Ombudsmanului European de închidere a anchetei sale privind plângerea de mai sus în ceea ce privește modul în care Reprezentanța Comisiei Europene în România a tratat o plângere privind presupusa încălcare a drepturilor omului de către autoritățile române

Stimată doamnă X,

La data de 03 Februarie 2021, ați depus o plângere la Ombudsmanul European împotriva Reprezentanței Comisiei Europene în România cu privire la chestiunea de mai sus.

După o examinare atentă a informațiilor pe care le-ați furnizat odată cu plângerea, am hotărât să închidem ancheta cu următoarea concluzie:

Plângerea nu a revelat o administrare defectuoasă din partea Comisiei Europene.

În plângerea dumneavoastră adresată Comisiei, ați solicitat acesteia din urmă să acționeze împotriva unei presupuse încălcări ale drepturilor omului de către autoritățile române.

Comisia v-a răspuns că nu are competența necesară pentru a soluționa o astfel de plângere. Mai mult, Comisia v-a indicat faptul că aveți posibilitatea de a vă îndrepta cu cererea dumneavoastră către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.[1]

Dumneavoastră considerați greșită decizia Comisiei de a nu lua măsuri în ceea ce privește plângerea dumneavoastră și totodată apreciați că răspunsul acesteia nu a fost comunicat la timp.

Răspunsul Comisiei este unul corect. Carta Drepturilor Fundamentale a UE se aplică autorităților naționale numai atunci când acestea implementează dreptul UE. Deoarece nemulțumirile pe care le-ați adresat Comisiei nu par să privească implementarea dreptului UE, răspunsul Comisiei prin care aceasta v-a comunicat că nu are competența de a acționa a fost unul întemeiat. Statele Membre și autoritățile judiciare ale acestora au responsabilitatea generală de a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor lor. În caz de încălcare, cetățenii pot depune o plângere adresată Curții Europene a Drepturilor Omului.

În ceea ce privește perioada de timp necesară Reprezentanței Comisiei de a răspunde la cererea dumneavoastră, apreciem că răspunsul a fost comunicat într-o perioadă de timp rezonabilă, în conformitate cu bunele practici administrative.[2]

Înțelegem că s-ar putea să fiți dezamăgită de această soluție, dar sperăm că veți găsi aceste explicații ca fiind folositoare.

Cu stimă,

Tina Nilsson
Șefă a Unității de gestionare a cazurilor

Strasbourg, 02.03.2021

 

[1] Mai multe informații disponibile la: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/doc_info&c=

[2] Articolul 17 din Codul european al bunei conduite administrative. https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/ro/3510