Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Hogyan kezeljük a panaszokat?

Ezen ábra nagy vonalakban bemutatja az ombudsman panaszkezelési eljárásának folyamatát.

 • Panasz fogadása

  • Az ombudsmani hivatal ellenőrzi,
   hogy indítanunk kell-e vizsgálatot.

   • Vizsgálat indítása

    A panaszost levélben értesítik.

    • Vizsgálat

     Az ombudsman értékeli a panaszt, és:
     - megkérheti az intézményt vagy szervet arra, hogy választ vagy több információt szolgáltasson;
     - találkozót szervezhet az intézménnyel vagy szervvel és/vagy vizsgálatot végezhet az intézményben vagy szervben;
     - információt vagy megjegyzést kérhet a panaszostól.

     • A panasz gyorsan megoldható

      • Megoldásjavaslat

       Ha az intézmény elfogadja, az ügy le van zárva.

     • Az ombudsman hivatali visszásságot talál

      • Az ombudsman ajánlásokat tesz
       a hivatali visszásság kezelésére

       Az intézménynek 3 hónapon belül véleményt kell nyilvánítania. A panasztevő észrevételeket nyújthat be.

       • Döntés lezárása

        Világos megállapításokat határoz meg, pl.:
        - ajánlások elfogadása;
        - probléma kezelése;
        - hivatali visszásság felszámolása;
        - rendszerek/folyamatok javítása.

     • Az ombudsman nem talál hivatali visszásságot

   • Nincs vizsgálat

    - az ügy nem tartozik az ombudsman hatáskörébe;
    - a panasz nem fogadható el (pl. azért, mert a panaszos nem próbálta meg először közvetlenül az uniós intézménnyel vagy szervvel rendezni a problémát);
    - információhiány;
    - más szerv jobb helyzetben van az ügy kezeléséhez.