• Panasz benyújtása
  • Információ kérése
60th Rome Treaty anniversaryEurópa Önökért portálon - Európai Uniós és nemzeti közszolgáltatások online

A Tanács jogalkotási eljárásának átláthatóságáról szóló OI/2/2017/TE stratégiai vizsgálatra vonatkozó határozat összefoglalása

Nyelvek :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Ügy :  OI/2/2017/TE
    Vizsgálat megindítása 2017.03.10. - Ajánlás 2018.02.09. - Külön jelentés 2018.05.16. - Határozat 2018.05.15.
  • Érintett intézmény(ek) :  <p>Európai Unió Tanácsa</p>

A stratégiai vizsgálat az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) előkészítő szervei jogszabálytervezetekkel kapcsolatos vitáinak az átláthatóságát érintette.

A jogalkotási tanácskozásnak kellően átláthatónak kell lennie ahhoz, hogy az európai polgárok megfelelően gyakorolhassák az uniós döntéshozatali eljárásban való demokratikus részvételi jogukat és az abban részt vevő személyek megfelelően elszámoltathatóak legyenek.

A jogszabályoknak a 28 tagállam kormánya általi hivatalos elfogadása során a Tanácsban az ülések és a jogalkotással kapcsolatos viták nyilvánosak. Azt megelőzően azonban, hogy a Tanács kialakítaná hivatalos álláspontját, a megbeszélések több mint 150 előkészítő szervben zajlanak. Ezen a szinten történik a jogszabálytervezetek módosítási javaslatainak beterjesztése és a tagállamok közti kompromisszumok keresése.

Az előkészítő szervek ülései azonban nem nyilvánosak. A polgárok a jogalkotási viták nyomon követésére irányuló demokratikus jogukat kizárólag az e megbeszélések jegyzőkönyveibe való betekintésen keresztül gyakorolhatják. Ehhez arra van szükség, hogy az előkészítő szervek által folytatott jogalkotási vitákat megfelelően rögzítsék, és hogy a releváns dokumentumokhoz való megfelelő időben hozzá lehessen férni.

Mindezek alapján az ombudsman 2017 márciusában stratégiai vizsgálatot indított. Az ombudsman konkrét kérdéseket tett fel a Tanácsnak, nyilvános konzultációt indított és megvizsgálta a Tanács jogalkotási dokumentumait.

Az ombudsman megállapította, hogy a Tanács jelenlegi gyakorlatai hivatali visszásságnak minősülnek. Az ombudsman különösen azt bírálta, hogy a Tanács elmulasztotta az előkészítő szervekben állást foglaló tagállamok szisztematikus azonosítását, valamint kifogásolta azt a széles körben elterjedt gyakorlatot, miszerint a Tanács a döntéshozatal folyamat során korlátozta a jogalkotási dokumentumokhoz való hozzáférést (az úgynevezett „LIMITE” jelölés).

2018. február 9-én az ombudsman három konkrét ajánlást és számos javaslatot nyújtott be a Tanácsnak arra vonatkozóan, hogyan javíthat jogalkotási eljárásának átláthatóságán.

A Tanács nem válaszolt az ombudsman ajánlásaira a jogszabályban előírt három hónapos határidőn belül. Az ombudsman ezért lezárta az ügyet, megerősítve megállapításait, ajánlásait és a javításra vonatkozó tanácsait. A következő lépés az Európai Parlamentnek szóló külön jelentés lesz.

 

Kapcsolódó dokumentumok