Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Kommissionen och underlåtenhet att svara på en skrivelse där utvärderingen av ett förslag inom ramen för en ansökningsomgång för nya idéer för radikalt ny teknik ifrågasätts