Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att svara på en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar rörande EU:s beredskaps- och insatsplanering inför allvarliga gränsöverskridande hot mot folkhälsan