Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att svara på en skrivelse om statlig ersättning för egendom som konfiskerats av den rumänska kommunistregimen