Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Kommissionens underlåtenhet att hålla den klagande underrättad om omständigheterna i överträdelseförfarande CHAP(2018)2780 mot Rumänien, med avseende på icke-erkännande av ett tjeckiskt personbevis