Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Komisija ni obveščala pritožnika o napredovanju postopka za ugotavljanje kršitev CHAP(2018)2780 zoper Romunijo, nepriznavanje češkega rojstnega lista