Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Neposkytnutie odpovede Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) na otázky týkajúce sa platnosti a uznávania preukazov spôsobilosti pilotov vydaných Spojeným kráľovstvom po brexite