Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Komisia a neposkytnutie odpovede na list spochybňujúci hodnotenie návrhu predložené v rámci výzvy na predkladanie návrhov nových nápadov pre radikálne nové technológie