Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Nepotvrdenie prijatia sťažnosti Európskou komisiou voči Španielsku vo veci porušenia právnych predpisov v súvislosti so zneužívaním zmlúv na dobu určitú v španielskej verejnej správe