Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Neposkytnutie odpovede Európskej komisie na list týkajúci sa náhrad vyplácaných štátom za majetok skonfiškovaný rumunským komunistickým režimom