Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Komisia a neinformovanie sťažovateľa o stave konania v prípade porušenia povinnosti – CHAP (2018)2780 voči Rumunsku vo veci neuznávania českého rodného listu