Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Lipsa informării a reclamantului de către Comisie cu privire la stadiul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor – CHAP(2018)2780 împotriva României, nerecunoașterea unui certificat de naștere ceh