Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Brak odpowiedzi Komisji na pismo kwestionujące ocenę wniosku złożonego w ramach zaproszenia do składania wniosków w sprawie nowatorskich pomysłów dotyczących radykalnie nowych technologii