Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Nieudzielenie przez Komisję Europejską odpowiedzi na pismo w sprawie państwowych odszkodowań za mienie skonfiskowane przez rumuński reżim komunistyczny