Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Verzuim van de Commissie om te antwoorden op een brief waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de evaluatie van een voorstel dat is ingediend in het kader van een oproep tot het indienen van voorstellen voor nieuwe ideeën voor baanbrekende nieuwe technologieën