Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

In-nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea li twieġeb għal ittra dwar kumpensi mill-Istat għal proprjetà kkonfiskata mir-reġim Komunista Rumen