Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Eiropas Komisijas nespēja informēt sūdzības iesniedzēju par pašreizējo stāvokli saistībā ar sūdzību par to, ka Horvātija ir pārkāpusi ES tiesību aktus atkritumu apsaimniekošanas jomā [CHAP(2019)441]