Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Eiropas Komisijas nespēja apstiprināt pārkāpuma sūdzības saņemšanu pret Spāniju par darba līgumu uz noteiktu laiku ļaunprātīgu izmantošanu Spānijas valsts sektorā