Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Eiropas Komisijas nespēja sniegt atbildi uz korespondenci par pārkāpuma sūdzību pret Spāniju, kas attiecas uz ienākumu saistībā ar nodokļu uzlikšanu trešo valstu rezidentu ienākumiem no nomātiem īpašumiem