Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Komisija un nespēja informēt sūdzības iesniedzēju par pārkāpuma procedūras statusu, procedūra Nr. CHAP(2018)2780 pret Rumāniju, Čehijas dzimšanas apliecības neatzīšana