Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Komisija ir neatsakymas į laišką, kuriame ginčijamas pasiūlymo, pateikto pagal kvietimą teikti pasiūlymus dėl naujų idėjų, susijusių su radikaliomis technologijomis, vertinimas