Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Europos Komisija neatsakė į prašymą leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su ES pasirengimo ir reagavimo į dideles tarpvalstybines grėsmes sveikatai planavimu