Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

A Németországban elkövetett versenyjogi jogsértésre vonatkozó panasz megválaszolásának az Európai Bizottság (Versenypolitikai Főigazgatóság) általi elmulasztása