Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

A hamburgi Elbtower épületet érintő állami támogatással kapcsolatos panasz Bizottság általi kezelése

Řešení stížnosti týkající se státní podpory ohledně budovy „Elbtower“ v Hamburgu ze strany Komise.