Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Komisija i njezin propust da podnositelju pritužbe pruži informacije o statusu postupka zbog povrede prava – CHAP(2018)2780 protiv Rumunjske, u vezi s nepriznavanjem rodnog lista iz Češke