Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen kirjeeseen, joka koski Romanian kommunistihallinnon takavarikoimasta omaisuudesta maksettavia valtion korvauksia