Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Euroopan komission laiminlyönti antaa vastaanottoilmoitus Espanjaa vastaan tehdyssä rikkomuskantelussa, joka koski määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä Espanjan julkisella sektorilla