Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Euroopa Komisjoni suutmatus vastata taotlusele üldsuse juurdepääsuks dokumentidele, mis käsitlevad ELi valmisoleku ja reageerimise planeerimist tõsiste piiriüleste terviseohtude korral