Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na žádost o přístup veřejnosti k dokumentům týkajícím se plánování připravenosti a reakce EU na vážné přeshraniční zdravotní hrozby