Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Komise a neinformování stěžovatele o stavu řízení o nesplnění povinnosti (CHAP(2018)2780) proti Rumunsku, neuznání českého rodného listu