Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Непредоставяне на потвърждение от страна на Европейската комисия относно получаването на жалба във връзка със смяната на доставчици на интернет услуги в Германия