Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на писмо относно компенсации от държавата за имущество, конфискувано от румънския комунистически режим