• Panasz benyújtása
 • Információ kérése
60th Rome Treaty anniversaryEurópa Önökért portálon - Európai Uniós és nemzeti közszolgáltatások online

Az Ombudsman munkatársai

Az Ombudsman munkatársai

Annak érdekében, hogy az intézmény megfelelően el tudja látni a Szerződés mind a 24 nyelvén beérkező panaszok kezelésének és a panasztételhez való joggal kapcsolatos ismeretek terjesztésének kettős feladatát, az Ombudsman munkáját magasan képzett, többnyelvű munkatársak támogatják. Ezen az oldalon részletesen bemutatjuk az Ombudsman munkatársait és munkaköreiket.

Európai Ombudsman

Az Európai Ombudsman titkársága

A kabinet az ombudsman közvetlen irányítása alatt működik. Tanácsot ad és segítséget nyújt az ombudsman számára annak biztosítása érdekében, hogy elképzeléseit, stratégiáját és céljait végrehajthassa.

A kabinet összes munkatársa igény szerint kiküldetésekre kísérheti az ombudsmant, illetve felkérés esetén segítséget nyújthat beszédek, előadások vagy jelentések megírásához.

 • Aidan O'Sullivan
  Kabinetfőnök
  Általános felelősséget visel az ombudsman stratégiájáért és az intézményközi kapcsolatokért, ideértve az Európai Parlamentet és a kabinet irányítását. Együttműködik a Főtitkársággal a stratégia végrehajtásának biztosításában. Tanácsot ad a kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek terén az ombudsman számára.
 • Fintan Butler
  Főtanácsadó
  Vizsgálatokkal, vizsgálati eljárásokkal és kapcsolódó kérdésekkel összefüggésben tanácsot ad az ombudsmannak.
 • Graham Smith
  Főtanácsadó
  A kabinet főtanácsadója a dokumentumokhoz való hozzáférés területén, beleértve az adatvédelmi vonatkozásokat. Az európai ombudsman és a főtitkár tanácsadója a panaszkezelési eljárások és eredmények ügyében. Az európai ombudsman szóvivője magas szintű fórumokon. A Kommunikációs csoporttal együtt az európai ombudsman tanácsadója az Ombudsmanok Európai Hálózata és a nemzetközi információs-kommunikációs kapcsolatok ügyében.
 • Silvia Bartolucci
  Személyi asszisztens
  Felelős az ombudsman napirendjének, kiküldetéseinek és értekezleteinek megszervezéséért. Felel a rábízott eseti igazgatási feladatokért.
 • Frederik Hafen
  Szakpolitikai asszisztens
  Feladata a napi szintű kapcsolattartás az Európai Parlamenttel, beleértve a Petíciós Bizottságot. Segíti az európai ombudsman stratégiájának belső és külső végrehajtását, beleértve az európai ombudsman tájékoztatóinak előkészítését. Ellátja a számára kijelölt eseti adminisztratív feladatokat.
 • Caroline Moen
  Kabinet asszisztens
  Felel az ombudsman napirendjéért; válaszol az ombudsmanhoz beérkező levelekre és meghívásokra; kezeli a hivatal digitális archívumát; fenntartja az ombudsman intranet oldalát. Ellátja a számára eseti jelleggel kijelölt adminisztratív feladatokat.

Főtitkárság

A főtitkár feladata a hivatal általános irányítása, az ombudsman stratégiájának átfogó koordinálása és végrehajtása.
 • - Vacant -
  Főtitkár
 • Peter Dyrberg
  A főtitkár tanácsadója a vizsgálatokkal kapcsolatos kérdésekben
 • Murielle Richardson
  A főtitkár tanácsadója az emberi erőforrásokkal és az igazgatási ciklussal kapcsolatos kérdésekben
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Adminisztratív asszisztens

Kommunikációs Csoport

A Kommunikációs csoport feladata, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot, a legfontosabb célközönséget és más érdekelteket az ombudsman vizsgálatairól, az átláthatóság, elszámoltathatóság és feddhetetlenség terén vállalt vezető szerepéről és a területéhez tartozó uniós vitákban és politikai fejleményekben való részvételéről. Ezenkívül a csoport feladata a hivatalon belüli stratégiai kommunikációs tanácsadás, valamint az Ombudsmanok Európai Hálózatának koordinálása.
 • Gundi Gadesmann
  A Kommunikációs csoport vezetője
 • Sylvie Debout
  Kiadványokért felelős asszisztens
 • Elena Kindyni
  Közösségi médiáért és kommunikációért felelős tisztviselő
 • Audrey Lemonnier
  Kommunikációs asszisztens
 • Jean Lusweti
  Szövegíró és kommunikációs asszisztens
 • Honor Mahony
  Sajtófelelős
 • Carolina Marín Vargas
  Kommunikációs asszisztens
 • Richard More O'Ferrall
  A kommunikációért felelős tisztviselő
 • Marina Ramazanova
  Kommunikációs asszisztens
 • Gabrielle Sheridan
  Kommunikációs asszisztens
 • Christelle Therouse
  Kommunikációs asszisztens

1. csoport – Vizsgálatok és ikt

A vizsgálatokkal foglalkozó 1. csoport fő feladata, hogy vizsgálatokat folytasson a lehetséges hivatali visszásságok ügyében azzal a céllal, hogy az ombudsman által meghatározott stratégiai célokkal és prioritásokkal összhangban álló megoldásokat találjon. Az ikt-támogatás és -megoldások révén az 1. csoport gondoskodik az egész hivatal zökkenőmentes működéséről, foglalkozik az ombudsman és az Ombudsmanok Európai Hálózata közötti együttműködés jogi aspektusaival, és megkeresi a lehetséges szinergiákat az Európa Tanáccsal és az Emberi Jogok Európai Bíróságával a közös érdeklődésre számot tartó területeken.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Az ikt és vizsgálatok – 1. csoport vezetője
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Adminisztratív asszisztens
 • Maria Depasquale
  Jogi főtisztviselő
 • Inga Jasmontaitė
  Adminisztratív asszisztens
 • Tereza Mandjukova
  Referens
 • Josef Nejedlý
  Jogi tisztviselő
 • Eija Salonen
  Jogi tisztviselő
 • Francesca Gennari
  Gyakornok
 • Manuela Perez Ivars
  Gyakornok
Információs és kommunikációs technológiák ágazata
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Az Információs és kommunikációs technológiák ágazatának vezetője
 • Kevin Crespo Gao
  Informatikai kisegítő
 • Massimo Ezzy
  Informatikai tisztviselő – rendszerfejlesztő
 • Gaël Lambert
  Informatikai tisztviselő – LSA
 • Mindaugas Čyžius
  Webfejlesztő gyakornok

2. csoport – Közérdekű vizsgálatok összehangolása

 • Fergal Ó Regan
  A közérdekű vizsgálatok összehangolása – 2. csoport vezetője
 • Celien Coltura
  Referens
 • Tessa Harris Hess
  Referens
 • Jakub Pawlowicz
  Jogi tisztviselő
 • Catherine Vaudé
  Adminisztratív asszisztens

3. csoport – Vizsgálatok

A vizsgálatokkal foglalkozó 3. csoport fő feladata, hogy vizsgálatokat folytasson a lehetséges hivatali visszásságok ügyében azzal a céllal, hogy az ombudsman által meghatározott stratégiai célokkal és prioritásokkal összhangban álló megoldásokat találjon.
 • Lambros Papadias
  A Vizsgálatok – 3. csoport vezetője
 • Antonios Antoniadis
  Jogi főtisztviselő
 • Patricia López Martín
  Jogi tisztviselő
 • Erika Murányi
  Adminisztratív asszisztens
 • Silvia Ticau
  Referens
 • Diana Riochet
  Jogi tisztviselő
 • José Campos Navarro
  Gyakornok
 • Tania Isacu
  Gyakornok

4. csoport – Vizsgálatok

A vizsgálatokkal foglalkozó 4. csoport fő feladata, hogy vizsgálatokat folytasson a lehetséges hivatali visszásságok ügyében azzal a céllal, hogy az ombudsman által meghatározott stratégiai célokkal és prioritásokkal összhangban álló megoldásokat találjon.
 • Tina Nilsson
  A Vizsgálatok – 4. csoport vezetője
 • Evelyne Coudière
  Adminisztratív asszisztens
 • Nastasja Fuxa
  Jogi tisztviselő
 • Laura Massocchi
  Referens
 • Angela Marcos Figueruelo
  Jogi tisztviselő
 • Jan Stadler
  Jogi tisztviselő
 • Konstantinos Tsaklidis
  Referens
 • Michaela Gehring
  Gyakornok
 • Sandra Karlsson
  Gyakornok

5. csoport – Vizsgálatok és folyamatkezelés

A vizsgálatokkal foglalkozó 5. csoport feladata, hogy kezelje a panaszokat és vizsgálatokat folytasson a lehetséges hivatali visszásságok ügyében azzal a céllal, hogy az ombudsman által meghatározott stratégiai célokkal és prioritásokkal összhangban álló megoldásokat találjon.
Az 5. csoport a folyamatok és a nyilvántartás terén az ügykezelési rendszer és a hivatal nem szakirányú nyilvántartási eszközeinek funkcionális irányításával és közös használatával támogatja a hivatal hatékonyságát. A csoport emellett hozzájárul az információszabadsággal kapcsolatban a hivatalhoz intézett megkeresések eredményes kezeléséhez, és ennek során kettős feladatot lát el: a) mértékadó szolgáltatást nyújt az információ külső felhasználóinak, és b) támogatja a hivatalt a belső módszerei és az információszabadság külső értékelései közötti összhang fenntartásában.
 • Peter Bonnor
  A folyamatkezelés és vizsgálatok – 5. csoport vezetője – az átláthatóságért felelős tisztviselő
 • Christophe Bauer
  A csoportvezető asszisztense – Ügykezelési folyamatok
 • Séverine Beyer
  Dokumentumkezelési asszisztens
 • Ana Bismarque Gaspar
  Dokumentumkezelési asszisztens
 • Juliano Franco
  Jogi főtisztviselő
 • Daniel Koblencz
  Jogi tisztviselő
 • Hanna Kubiak
  Panaszkezelő
 • Oualiba Makhloufia
  Az egységvezető asszisztense – a dokumentumkezelésért felelős tisztviselő
 • Aude Perrot
  Referens
 • Michael Weiskorn
  Dokumentumkezelési asszisztens – Információszabadság
 • Caroline Zinck
  Dokumentumkezelési asszisztens
 • Marta Barzagli
  Gyakornok

A stratégiai vizsgálatok csoportja

A stratégiai vizsgálatok csoportjának feladata, hogy támogassa az uniós igazgatás szisztematikus fejlesztését, elsősorban azáltal, hogy hivatalból indított vizsgálatokat folytat és felügyel, továbbá az ombudsman „2019 irányában” című stratégiájában kijelölt célkitűzésekkel és az éves gazdálkodási tervben meghatározott prioritásokkal összhangban együttműködik az intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel.
 • Rosita Hickey
  A stratégiai vizsgálatok csoportjának vezetője
 • Elpida Apostolidou
  Jogi asszisztens
 • Tanja Ehnert
  Referens
 • Koen Roovers
  Referens
 • Maximillian Kemp
  Gyakornok

Személyzeti, ügyviteli és költségvetési csoport

A Személyzeti, ügyviteli és költségvetési csoport felel az intézmény épületeivel és felszereléseivel, személyzetével, költségvetésével és pénzügyeivel kapcsolatos adminisztrációs ügyekért. Feladata, hogy segítse az ombudsmant azzal, hogy magas színvonalú személyzetet és kiváló munkakörülményeket biztosít az intézménynél, emellett garantálja a közpénzek felhasználásának lehető legmagasabb szintű hatékonyságát és feddhetetlenségét.
 • Alessandro Del Bon
  Személyzeti, ügyviteli és költségvetési Csoportvezető
Költségvetési ágazat
 • Véronique Vandaele
  A költségvetési ágazat vezetője
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Titkársági támogatás a csoportvezető részére – Pénzügyi kisegítő munkatárs
 • Stéphanie Maraj
  Pénzügyi asszisztens
 • Christophe Walravens
  Pénzügyi asszisztens
 • Emese Szentes
  Pénzügyi asszisztens
Humánerőforrás- ágazat
 • Zina Assimakopoulou
  Humánerőforrás-vezető
 • Rachel Doell
  Adminisztratív asszisztens
 • Henri Finckbohner
  Sofőr - adminisztrációs kisegítő
 • Giovanna Fragapane
  Adminisztratív asszisztens
 • Marjorie Fuchs
  Főtanácsos
 • Isgouhi Krikorian
  Adminisztratív asszisztens
 • Charles Mebs
  Adminisztratív asszisztens
 • Félicia Voltzenlogel
  Humán erőforrás asszisztens

Adatvédelmi tisztviselő

 • Juliano Franco
  Adatvédelmi tisztviselő
 • Elpida Apostolidou
  Az adatvédelmi tisztviselő asszisztense