Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Nyilvános hozzáférés az uniós dokumentumokhoz és az európai ombudsman szerepe

Az átláthatóság az európai ombudsman egyik fő prioritása. Megbízatása részeként az ombudsman jogorvoslati mechanizmust kínál azoknak, akik nehézségekbe ütköztek az uniós intézmények, szervek és hivatalok (intézmények) által tárolt dokumentumokhoz való hozzáférés során.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az Európai Unió polgárai és az itt bejegyzett jogi személyek jogosultak bármely dokumentumhoz való hozzáférésre, amelyet az Európai Unió szinte bármelyik intézményénél tárolnak. Ez vonatkozik az intézmények szakpolitikáival (például: legal advice), tevékenységeivel (például: travel expenses of commissioners) vagy határozataival (például: records of votes) összefüggő írásbeli (papíralapú vagy elektronikus) dokumentumokra, illetve hang- és mozgóképfelvételekre.

A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló jogszabályok (1049/2001 rendelet) értelmében a lakosság az uniós intézményekhez fordulhat, ha konkrét dokumentumokhoz szeretnének hozzáférést (amennyiben tudnak ezek létezéséről), vagy felkérhetik az intézményt, hogy nevezze meg egy adott, megismerni kívánt tárgyban a dokumentumokat. Amennyiben az uniós intézmény az 1049/2001 rendeletben szereplő valamely kivételre hivatkozva elutasítja a hozzáférést, a magánszemélyek kérhetik, hogy az intézmény vizsgálja felül saját határozatát (ún. "megerősítő kérelem”).

A nyilvános hozzáférést kérők az európai ombudsmanhoz is fordulhatnak, ha az uniós intézmény teljes egészében vagy részben elutasította a megerősítő kérelmüket. Érvelhetnek azzal, hogy a hivatkozott kivételek nem alkalmazhatók, vagy hogy kiemelkedően fontos közérdek fűződik a dokumentum(ok) közzétételéhez. Abban az esetben is fordulhatnak az ombudsmanhoz, ha az uniós intézmény a vonatkozó határidőn belül nem válaszol a megkeresésre. Az ombudsman arra törekszik, hogy az ilyen panaszokat a lehető leggyorsabban kezelje, ezért bevezette a gyorsított eljárást.

Bővebben arról, hogy miként nyújthat be panaszt az ombudsmanhoz.

Lásd az európai ombudsman következő dokumentumait: Q&A for the public on the right of access to documents és Ombudsman’s detailed guide for stakeholders.