• Panasz benyújtása
  • Információ kérése
60th Rome Treaty anniversaryEurópa Önökért portálon - Európai Uniós és nemzeti közszolgáltatások online

Az Ombudsmanok Európai Hálózatának reformja

Nyelvek :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Bevezető

Az Ombudsmanok Európai Hálózata (ENO) 1996-ban alakult meg, hogy elősegítse az uniós jogról és politikáról folyó információcserét, és támogassa a bevált módszerek megosztását az Európai Unió tagállamainak, az uniós tagjelölt országoknak és néhány más európai országnak a nemzeti és regionális ombudsmanjai és hasonló szervei, valamint az európai ombudsman és az Európai Parlament Petíciós Bizottsága között.

A hálózat tagjainak közös célja, hogy védjék a polgárok jogait, és biztosítsák, hogy a nyilvánosság a közigazgatás részéről egész Európában polgárközpontú, átlátható, etikus és elszámoltatható szolgáltatásokat vehessen igénybe.

A jelenlegi európai ombudsman, Emily O'Reilly 2013. októberi hivatalba lépése óta megkezdte egy nagyszabású reformprogram kidolgozását és végrehajtását, a középpontban három, egymást kölcsönösen erősítő célkitűzéssel:

· Hatás

· Relevancia

· Láthatóság

Az elkövetkező évekre az egyik fő prioritása a hálózat megreformálása a fenti három célkitűzéssel összhangban, hogy a benne rejlő lehetőségeket teljes mértékben ki tudja aknázni az európai közérdek szolgálatában. Miután egy 2014-es kérdőív segítségével konzultált az ENO tagjaival, figyelembe vette a hálózat korábbi szemináriumain folytatott vitákat, az európai ombudsman munkatársainak hozzászólásait és a hálózat tevékenységeiről készített saját felülvizsgálatát, az európai ombudsman összeállított egy sor javaslatot a hálózat reformjára vonatkozóan.

A hálózat fő céljai közé tartozik, hogy lehetővé tegye a hálózat tagjainak teljes körű tájékozódását az uniós jogi és politikai fejleményekről, különösen ha az említett fejlemények nagymértékben érintik a nemzeti és regionális szinten végzett munkájukat; hogy megkönnyítse a hálózat tagjainak hozzáférését az uniós intézményeken belüli szakértelemhez; és hogy a párhuzamos vizsgálatok, a bevált módszerek megosztása és más kezdeményezések révén ösztönözze az európai ombudsman és a hálózat többi tagja közötti együttműködést és párbeszédet a kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákban.

A hálózat kiválóan alkalmas arra, hogy a meglévő kommunikációs csatornák jobb kihasználása és a kiválasztott közérdekű szakpolitikai területek előtérbe helyezése révén a párbeszéd és az együttműködés elevenebb, dinamikusabb fórumává váljon.

Az európai ombudsman határozottan törekszik a hálózaton belüli koordinátori szerepének megerősítésére azáltal, hogy az ENO tevékenységeinek innovatív, stratégiai forrásául szolgál a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken. Tervei között szerepel a hálózat láthatóságának növelése és a nemzeti és regionális igazgatásban bevált módszerek átemelése az uniós szintre, illetve fordítva. Az uniós döntéshozókkal és más uniós érdekelt felekkel való rendszeres együttműködésének köszönhetően az európai dimenziót a korábbiaknál is hangsúlyosabban tudja képviselni a hálózat vitáiban.

Az európai ombudsman hivatalán belül továbbra is a kommunikációs csoport vezetője felel a hálózati tevékenységek átfogó összehangolásáért. A párhuzamos vizsgálatokat és a hálózattal való együttműködést jogi ügyekben a panaszokkal és vizsgálatokkal foglalkozó 1. csoport vezetője irányítja.

Párhuzamos vizsgálatok

A hálózat tagjai és az európai ombudsman közötti kiváló együttműködés sokban segítette az ombudsman által a Frontex közös visszatérési műveletei ügyében, hivatalból indított vizsgálatot. Az ebben a témában több nemzeti ombudsmani hivatal és az európai ombudsman által végzett, párhuzamos vizsgálatok megmutatták, hogy a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben sok lehetőség nyílik a hálózat tagjai közötti fokozott együttműködésre. Ez volt az első alkalom, hogy a hálózat tagjai között sikerült ilyen együttműködést elérni: ez azt bizonyítja, hogy több ilyen vizsgálatra is meglenne a lehetőség.

Az európai ombudsman ezért azt javasolja, hogy az uniós és nemzeti igazgatásokat érintő ügyekben párhuzamos vizsgálatok végzésével erősítsék meg a hálózati együttműködést. A vizsgálatokban megvan a lehetőség arra, hogy érdemben növeljék a hálózat közérdekű tevékenységeinek relevanciáját és láthatóságát. A sikeresség érdekében gondosan meg kell választani a vizsgálni kívánt témát. A vizsgálatok megkezdését és lezárását és az eredményeikről szóló beszámolót lehetőség szerint össze kell hangolni.

Szemináriumok

A hálózati szemináriumoknak létfontosságú szerepe van abban, hogy a hálózat tagjai meg tudják vitatni a kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákat és fejleményeket, hogy megoszthassák egymással a tapasztalataikat, hogy együttműködésre léphessenek az uniós intézményekkel és egymással, valamint hogy megmutassák az ENO hozzáadott értékét az európai nyilvánosságnak.

Az európai ombudsman a hálózati szemináriumok megreformálását és korszerűsítését javasolja annak érdekében, hogy a nyilvánosság, az uniós döntéshozók és más érdekelt felek szemében növeljék a hálózat láthatóságát, és több lehetőséget kínáljanak a hálózat tagjai és az uniós intézmények közötti együttműködésre.

A kétévente megrendezett nemzeti, regionális és összekötői szemináriumok helyett az európai ombudsman 2016-tól évi egy szemináriumot fog szervezni Brüsszelben. A szeminárium a hálózat minden érdekelt tagja előtt nyitva áll majd. Ezek a szemináriumok az uniós és nemzeti szint számára releváns, közérdekű témákkal fognak foglalkozni, például a párhuzamos vizsgálatokkal összefüggésben. Az uniós intézmények és más brüsszeli székhelyű érdekelt felek, például az ernyőszervezetek meghívást kapnak, hogy vállaljanak aktívabb szerepet a szemináriumokon, és ezzel segítsék a bevált módszerek európai szintű megosztását.

A szemináriumokról élő internetes közvetítés készül, hogy a nyilvánosság és a hálózati munkatársak szerte Európában figyelemmel kísérhessék az ülés menetét. A témákat úgy fogják kiválasztani, hogy az újságírók és más multiplikátorok figyelmét is felkeltsék, és elősegítsék az ENO láthatóságának növelését.

Ahelyett, hogy az eddigiek szerint az egyes eseményeket követő hónapokban nyomtatásban közreadnák a jegyzőkönyvet, a videók, beszédek és előadások már közvetlenül az esemény után hozzáférhetőek lesznek az interneten. Az Extranet „Események” rovatát megnyitják a nyilvánosság előtt, és ebben szerepelni fog egy nyilvánosan hozzáférhető eseménynaptár, benne nemcsak az ENO, hanem más ombudsmani hálózatok és szövetségek által szervezett eseményekkel is.

A stratégiai témaválasztásnak, valamint az együttműködésre és párbeszédre nyíló lehetőségek bővítésének köszönhetően a szemináriumok átalakítása nagymértékben növelni fogja a nyilvánosságra, a hálózati tagokra és a szakirányú közönségre gyakorolt hatásukat.

Célirányos ülések

Az éves brüsszeli hálózati események mellett hasznos lehet az ombudsmani hivatalok vagy petíciós bizottságok kisebb csoportjai közötti további párbeszéd is, hogy információt cserélhessenek a párhuzamos vizsgálatokról vagy más, kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákról.

Az európai ombudsman ezért körül szeretné járni a rendszeres videokonferenciák, webináriumok vagy más hasonló megoldások szervezésének lehetőségét, hogy a hálózat tagjai nagyobb rendszerességgel találkozhassanak. Az ilyen célirányos üléseken részt vehetnének például a párhuzamos vizsgálatokat folytató hivatalok, hogy beszámoljanak egymásnak az elért előrehaladásról, és egyeztessék a kommunikációs tevékenységeiket. Ha elindulnak ezek a célirányos ülések, az Extranetet is jobban kihasználhatnák az információk megosztására.

Az ilyen célirányos ülések kialakítása lehetőséget ad arra, hogy a munkatársak és a tagintézmények szemében növelje a hálózat relevanciáját, egyszersmind megkönnyíti az együttműködést. A csoportoknak a prioritások alakulását követő létrehozása, fejlesztése, csökkentése vagy feloszlatása révén a változó igényekhez való alkalmazkodásra és ezek teljesítésére is lehetőség nyílik.

Hálózati információcsere

A hálózat teljes kommunikációjának a gerincét az Extraneten, az Ombudsman Hírlapon, az ENO Hírlevélen, valamint a szemináriumi kiadványokon keresztül folytatott hálózati információcsere jelenti. A technológia azonban fejlődik, a források szűkösek és egyre inkább teret nyer az elektronikus információcsere.

Az európai ombudsman ezért javasolja a hálózati tagok közötti párbeszéd és információcsere módjának megreformálását és korszerűsítését, valamint megfelelő esetben az információk nyilvános hozzáférhetőségének biztosítását. Ugyancsak fejleszteni szeretné az ENO kommunikációs eszközeit, hogy az ENO tagjai között dinamikusabb párbeszédet tegyenek lehetővé.

A hálózati információcsere legfontosabb eszköze az Extranet, amelyet korszerűsíteni kell a fórum jobb kihasználása érdekében, például a párhuzamos vizsgálatokkal vagy a szemináriumok előkészítésével összefüggésben. Az Extranetnek ezenkívül hosszú távon a vonatkozó uniós jogról szóló információk, az ombudsmani hivataloknál bevált módszerek és a kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákra vonatkozó információgyűjtés jelentősebb forrásává kell válnia.

Az Extranet középtávon valódi hálózati weboldallá fog alakulni, ahol lesznek nyilvános rovatok, de maradnak a hálózat tagjainak fenntartott rovatok is.

Az Extranet legolvasottabb része a „Hírek” rovat. Az európai ombudsman a teljes automatizálással fejleszti tovább a Hírlap rendszert. Ez azt jelenti, hogy az ENO hivataloktól származó RSS hírfolyamon keresztül kapott hírek kivétel nélkül és minden elérhető nyelven automatikusan meg fognak jelenni a Hírlapban. A Hírlap előfizetői pedig kiválaszthatják, hogy mely nyelveken és melyik országokból és régiókból szeretnék megkapni a híreket.

A tervek szerint az Extranet „Hírek” rovata is nyilvános lesz, és a nagyközönség számára lehetővé teszik a Hírlapra való feliratkozást. Ez újfent növelni fogja a hálózat tevékenységeinek láthatóságát.

Az európai ombudsman az ENO Hírlevéllel kapcsolatban is reformokat javasol. Miután a modernizált Hírlap biztosítani fogja, hogy az ENO tagjai rendszeres tájékoztatást kapjanak a kiemelt hálózati témákról, az ombudsman azt javasolja, hogy a negyedéves ENO Hírlevél helyett 2016-tól csak egy éves Hírlevél jelenjen meg. Ez a Hírlevél számol be a hálózatban történt fontosabb fejleményekről, beleértve a párhuzamos vizsgálatok eredményeit, az ENO szemináriumok főbb eseményeit és más érdemi híreket. A terjesztése elektronikus lesz, és a nyilvánosság is hozzáférhet.

Az uniós joggal kapcsolatos megkeresések

A hálózat létrehozása óta több tucat ombudsmani hivatal fordult az európai ombudsmanhoz a saját vizsgálatuk során felmerült uniós jogi kérdésekkel. A megkeresési eljárás révén, amelynek keretében az európai ombudsman az uniós intézményektől nyert szakértői válaszokkal segíti a hálózat tagjait, sok nemzeti és regionális ombudsmani vizsgálatot sikerült úgy megoldani, ahogy máskülönben nem lehetett volna.

A megkeresési eljárás ennek ellenére mára nehézkessé és időigényessé vált. Az európai ombudsman ezért egy belső reformmal fogja felgyorsítani az eljárást, a gyorsabb eredmények érdekében. Ez azt jelenti, hogy a hálózatba tartozó hivatalok ugyanúgy benyújthatják a megkereséseiket, mint eddig, abban a biztos tudatban, hogy időben választ kapnak ahhoz, hogy a saját vizsgálatukban fel tudják használni. Az európai ombudsman hivatala tehát hatékonyabban fogja felhasználni az uniós intézményekkel való rendszeres párbeszédet, hogy a kellő időben kielégítő eredményeket nyerjen a hálózat számára.

Az Extranet „Megkeresések” rovata továbbra is csak a hálózat tagjai számára lesz elérhető. Az uniós joggal kapcsolatos megkeresésekre az uniós intézményektől kapott válaszokat a hálózat valamennyi tagja megtekintheti. Az új ENO Hírlevélben ki lehetne emelni a sikeres megkeresések példáit.

Ha az eljárás láthatóbb lesz, és több lesz az információ a hálózati hivatalokra gyakorolt pozitív hatásáról, ez jelentősen növelheti a relevanciáját az ombudsmanok és petíciós bizottságok szemében.

Részvétel az Európai Bizottság jogalkotási javaslatokról szóló nyilvános konzultációiban

Az Európai Bizottság rendszeresen indít nyilvános konzultációt a jogalkotási javaslatairól és szakpolitikai választási lehetőségeiről. Amennyiben a konzultáció tárgya érinti az európai polgárok jogait, a panaszok és a polgárok aggályainak kezelése során szerzett szakértelmükre támaszkodva az összes érdekelt hálózati tag közös hozzászólást nyújthatna be. Ez tovább erősítené a hálózat hatását és szerepét az uniós politikai döntéshozatalban.

Nyílt kormányzati partnerség

Az európai ombudsman egyre gyakrabban vesz részt a nyílt kormányzati partnerségben (OGP), és örömmel tapasztalja, hogy a hálózat sok tagja szintén megragadta az alkalmat, hogy részese lehet ennek a fontos projektnek. Mára már húsz uniós tagállam iratkozott fel. Az európai ombudsman szorgalmazza, hogy az említett országok ombudsmanjai vegyenek részt az OGP-folyamatokban a civil társadalom és a kormány közötti párbeszéd közvetítőiként, az OGP-t irányító struktúrák részeként vagy azzal, hogy konkrét „kéréseket” emelnek be a cselekvési tervekbe. Az OGP-ben nem részes nyolc tagállamban (Ausztria, Belgium, Ciprus, Lengyelország, Luxemburg, Németország, Portugália és Szlovénia) a nemzeti ombudsmanok vagy petíciós bizottságok fontos ösztönző hatással lehetnek a részvétel biztosítására. Az európai ombudsman a továbbiakban is nyomást fog gyakorolni az uniós intézményekre, hogy az EU szintjén maximálisra növelje a nyitottságot.

Az európai ombudsman reméli, hogy a hálózat minden tagja mérlegelni fogja az OGP-ben való aktív részvétel lehetőségét. Ez a téma ideálisnak tűnik arra, hogy a hálózat valamelyik jövőbeni rendezvényén megvitassák.