Önnek panasza van egy uniós intézménnyel vagy szervvel szemben?

Az Európai Ombudsman „Fast-Track” eljárása – az uniós dokumentumokhoz való hozzáférés gyorsított folyamata

Az Európai Ombudsman, Fast-Track (gyorsított) eljárása a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó panaszok vizsgálatára

Nehézségekbe ütközik egy uniós intézmény vagy szerv által tárolt dokumentumhoz vagy dokumentumokhoz való hozzáférés kérelmezése során?

Egyes esetekben az uniós intézményeknek és szerveknek jogukban áll az uniós dokumentumokhoz való hozzáférés megtagadása a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó uniós jogszabályokban rögzített kivételekre hivatkozva. Ha dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelmet nyújtott be és az érintett uniós intézmény vagy szerv úgy határozott, hogy a hozzáférést részlegesen vagy teljesen megtagadja, ilyen esetben az Európai Ombudsmanhoz fordulhat segítségért.

Ehhez panaszt kell benyújtania az Ombudsmanhoz a szokásos eljárást követve.

Mivel a nyilvános dokumentumokhoz való hozzáférést gyakran sürgős iratbetekintést igénylő egyének vagy szervezetek kérvényezik, az Ombudsman Fast-Track eljárást vezet be az ilyen, a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó panaszok kezelésére.

Miután a panasz az Ombudsmanhoz beérkezett, az Ombudsman öt munkanapon belül dönt, hogy indít-e vizsgálatot az ügyben. Ez többek között attól is függ, hogy a panasz elfogadható-e (például a panaszos kimerítette-e a dokumentumok adott uniós szervtől való kérelmezésére nyitva álló eljárás lehetőségét), illetve hogy a hozzáférés megtagadására adott indoklás ésszerű-e.

Az Ombudsman általában (a panasz beérkezésétől számított) 40 munkanapon belül határozatot hoz a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó vizsgálatokban. Ezen időtartam alatt konzultálhat az érintett intézménnyel vagy szervvel, illetve megvizsgálhatja a kérdéses dokumentumokat.

Amennyiben az Ombudsman úgy találja, hogy az uniós intézmény vagy szerv tévesen járt el, amikor a dokumentum(ok)hoz való hozzáférést megtagadta, az Ombudsman ajánlást tehet az intézmény vagy szerv felé, hogy az haladéktalanul adjon teljes vagy részleges hozzáférést a kérdéses dokumentumokhoz. Bár az Ombudsman ajánlásai jogilag nem kötelező érvényűek, azok elfogadását elvárja.

Amennyiben az uniós intézmény vagy szerv nem tesz eleget az ajánlásnak, az Ombudsman külön jelentés formájában az ügyet az Európai Parlament elé terjesztheti.

Tekintse meg belső áttekintésünket a Fast-Track (gyorsított) eljárás gyakorlati alkalmazásáról! (közzétéve 2021. február 24.).